ஒரு பெண் கருத்தரிக்க நாள் கணக்கு முக்கியமா? Successful Pregnancy & Fertilityஒரு பெண் கருத்தரிக்க நாள் கணக்கு முக்கியமா? Successful Pregnancy & Fertility Explained in Tamil

Dr. K.S.Kavtitha Gautham MS (OG)
Sr. Consultant (OBG) & Infertility Specialist
Bloom Fertility and Healthcare
Velachery & Kodambakkam
Ph – 044-40000009 / 7299911107
Web – www.bloomhospital.com

#IVF #Fertility #FertilityTreatment #IBCTamil #tamilnewschannel #tamilnewstoday #tamilnewslive #tamilnewschannellive #tamilbreakingnews #tamilnewschennai #tamilnewscinema #tamilnewschanneltoday #TamilNewsBulletin

Watch our previous videos:

Subscribe us : https://goo.gl/Tr986z

Website : http://www.ibctamil.com/

YouTube : https://www.youtube.com/IBCTamil

Facebook : https://www.facebook.com/ibctamilmedia

Twitter : https://twitter.com/ibctamilmedia

Google+ : https://plus.google.com/+IBCTamilTV

View source by clicking here.